ЗДО №3, Сквирський ЗДО №3 ”Берізка”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

Дошкільний заклад про булінг

Дитинство без насильства. Інформаційний покажчик для користувачів ...                                                                                              

СКВИРСЬКІЙ  ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА_САДОК) №3 «БЕРІЗКА»

СКВИРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Адреса: 09000 м.Сквира, Стаханова, 22. ЄДРПОУ: 22207670

Тел. 4568-5-16-35. e-mail:skvіradns3@ukr.net

                                                                                  Н А К А З

  20.02. 2020р.                                                                                                                    №9

Про запобіганню булінгу

в Сквирському ДНЗ№3 «Берізка»

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеві державні адміністрації», статті 11 Закону України «Про запобігання і протидію домашньому насильству», Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658, Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення, затвердженого спільним наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 19.08.2014 № 564/836/945/577, Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047, листа Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019року №1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та з метою попередження булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу, та ефективного реагування на факти насильства в закладі освіти

НАКАЗУЮ:

1. Вчасно повідомляти уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Службу у справах дітей про випадки булінгу.

2. Довести до відома педагогічних працівників, батьків  та інших учасників освітнього процесу щодо їх обов'язку повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

3. До 10.09.2020 року внести у посадові інструкції усіх педагогічних працівників розділ щодо обов'язку запобігати насильству (булінгу) проти дітей, у тому числі з боку дітей, вчасно виявляти випадки булінгу та вживати невідкладних заходів реагування .

4. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії булінгу закладу дошкільної освіти на 2020 рік .

5. До 25.04.2020 року провести інструктаж для всіх працівників закладу освіти, в ході якого висвітлити питання: правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти; план заходів закладу освіти, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню); інформацію про здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства (булінгу) та отримання заяв/повідомлень від постраждалої дитини чи інших осіб; процедуру подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (форма заяви, примірний зміст, терміни та процедуру розгляду відповідно до законодавства тощо); телефони довіри.

6. Вихователям закладу дошкільної освіти:

6.1. Нести персональну відповідальність за дотримання законодавства щодо захисту суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства серед неповнолітніх, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток духовності та зміцнення моралі у дітей.

6.2. Проводити заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, що спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.

6.3. У разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини, повідомити керівникові закладу освіти  таку інформацію з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої допомоги постраждалому.

7. Завідуючій господарством Клименко Н.В. щотижня здійснювати перевірку приміщень, території закладу освіти з метою виявити місця, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою

Завідувач:                                                                                 Войцехівська Н.П.

План

заходів  щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)

в Сквирському ДНЗ№3 «Берізка» на 2020 рік

зп

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

відповідальний

 

Інформаційно-прпрофілактичні заходи

1

Ознайомлення та вивчення  законодавчих актів, нормативно-правової бази щодо запобігання та протидії булінгу (цькування)

працівники ДНЗ, батьки

постійно

Завідувач ДНЗ

Войцехівська Н.П.

2

Обговорення питання протидії булінгу на  батьківських зборах

батьки

травень

жовтень

педагоги

3

Виступ для педагогів «Булінг в ЗДО – міф чи реальність»

педагоги

квітень

Завідувач ДНЗ

Войцехівська Н.П.

4

Круглий стіл для педагогів «Безпечний дитсадок. Маркери булінгу»

педагоги

вересень

Завідувач ДНЗ

Войцехівська Н.П.

5

Семінар-практикум

«Насильство в сім’ї – не злочин? Ламаємо стереотипи»

педагоги

листопад

Вихователь Попова В.Г.

 

Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Створення  безпечного  освітнього простору, позитивного мікроклімату та толерантності в міжособистісній взаємодії під час  спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності

діти всіх вікових груп           

впродовж року

педагоги

2

Перегляд мультфільмів «Жив собі чорний кіт», «Про пташок», «Вірте у любов, вірте у Різдво», «Курка, яка несла всяку всячину», «Гидке каченя»

діти всіх вікових груп

впродовж року

педагоги

3

Виставка малюнків «Моя сім’я», «Мій дитсадок», «Разом з друзями»

Діти старшої групи

травень

педагоги старшої групи

4

Читання літературних творів, обговорення проблемних ситуацій, дидактична гра «Оціни вчинок»

діти всіх вікових груп

впродовж року

педагоги

 

Співпраця з батьками

1

Консультація «Заохочення і покарання»

батьки

червень

педагоги

2

Пам’ятки «Пять шляхів до серця дитини», «Психологічна атмосфера в сімї», папка-пересувка «Батькам про права дитини»

батьки

квітень

педагоги

3

Методичні рекомендації для батьків щодо забезпечення емоційного розвитку дитини

батьки

березень

педагоги

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

В СКВИРСЬКОМУ ЗДО №3 «БЕРІЗКА»

1.Загальні положення

1.1. Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

1.2. Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

систематичність (повторюваність) діяння;

наявність сторін – кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності);

дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

2 Повноваження керівника Сквирського ДНЗ№3 «Берізка» та уповноважених ним осіб щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню)

2.1. Керівник  закладу освіти здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

- забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

- з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;

- скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

- повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

- забезпечує    прозорість та інформаційну відкритість шляхом формування та оприлюднення на веб-сайті  закладу освіти, розміщення в інформаційних куточках для батьків здобувачів освіти інформацію та нормативно-правові акти з питань щодо протидії булінгу:

3. Педагогічні працівники ЗДО №3 «Берізка»:

- забезпечують здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

- повідомляють керівника ДНЗ№3 «Берізка» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

- сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

4. Діяльність Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) ДНЗ№3 «Берізка»

4.1. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) ДНЗ№3»Берізка»  (далі – Комісія) створюється наказом керівника ДНЗ№3 «Берізка та скликається для прийняття рішення за результатами розслідування про факти булінгу (цькування).

4.2.У своїй діяльності Комісія керується Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про освіту», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами з питань щодо протидії булінгу (цькуванню).

4.3. До складу Комісії можуть входити керівник закладу, педагогічні працівники,  батьки постраждалого та булера та інші зацікавлені особи.

4.4. Комісія діє відповідно до Порядку подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ№3 «Берізка», Порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в ДНЗ№3 «Берізка» та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування).

4.5. Засідання Комісії скликається керівником ДНЗ№3 «Берізка» для розгляду та неупередженого з’ясування обставин випадків булінгу (цькування) в ДНЗ№3 «Берізка» відповідно до заяв, що надійшли.

4.6. У разі, якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згодний з цим, то він може одразу звернутись до органів Національної поліції України із заявою, про що керівник закладу освіти має повідомити постраждалого.

4.7. Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

4.8. Потерпілий чи його/її представник також можуть звертатися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служб у справах дітей із повідомленням про випадки булінгу (цькування).

5.Порядок подання та розгляду (із дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

5.1.Учасники освітнього процесу подають заяву керівнику закладу освіти про випадки булінгу по відношенню до дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

5.2.Керівник закладу освіти розглядає заяву в день її подання та видає рішення про проведення розслідування.

5.3.Проводиться повне та неупереджене розслідування щодо випадків булінгу (цькування) із залученням осіб, від яких отримали інформацію.

5.4.Керівник закладу освіти для прийняття рішення за результатами розслідування створює наказом комісію з розгляду випадків булінгу (цькування) та скликає засідання для прийняття рішення за результатами розслідування та виконання відповідних заходів реагування.

5.5.Рішення Комісії реєструється в окремому журналі, зберігається в паперовому вигляді з оригіналами підписів всіх членів Комісії.

5.6.Потерпілий чи його/її представник також можуть звернутися відразу до уповноважених підрозділів органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та Служби у справах дітей.

6.Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінку (цькування)

6.1.У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків Комісії повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в ДНЗ№3 «Берізка».

6.2.Виконується рішення та рекомендації Комісії ДНЗ№3 «Берізка».

6.3.Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

6.4.Керівник ДНЗ№3 «Берізка» або уповноважені ним особи відповідно чинного законодавства та в межах повноважень здійснюють контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в ДНЗ№3 «Берізка».

7.Права та обов’язки учасників освітнього процесу

7.1. Здобувачі освіти:

7.1.1 мають право на:

          - повагу людської гідності;

          - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

           - отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування).

7.1.2. зобов’язані:

              - поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

                - відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

7.2. Працівники, які залучаються до освітнього процесу:

7.2.1. мають право на:

- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.

7.2.2. зобов’язані:

- повідомляти керівника ДНЗ№3 «Берізка» про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

8.3. Батьки здобувачів освіти:

8.3.1. мають право:

- отримувати інформацію про діяльність КЗ «ДНЗ № 42 ВМР», у тому числі – щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;

- подавати керівнику КЗ «ДНЗ № 42 ВМР» або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

- вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

8.3.2. зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- сприяти керівнику ДНЗ№3 «Берізка» у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

- виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

9.Прикінцеві положення

7.1. Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) в ДНЗ№3 «Берізка»  (далі – Положення) затверджується  наказом керівника ЗДО№3 «Берізка».

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться відповідно до наказу керівника ЗДО №3 «Берізка».

 

 

Логін: *

Пароль: *