ЗДО №3, Сквирський ЗДО №3 ”Берізка”, Сквира
Київська область, Білоцерківський район

посадова інструкція музичного керівника

Посадова інструкція музичного керівника

Сквирського  закладу дошкільної освіти (ясла-садок)№3 «Берізка»

Сквирської міської ради

1.Загальні  положення.

  1. Дана посадова інструкція розроблена відповідно нормативно - правових документів Міністерства освіти та науки України.
  2. Музичний керівник ЗДО  призначається керівником ЗДО.
  3. На посаду музичного керівника може призначатися особа, яка має спеціальну педагогічну освіту.
  4. Музичний керівник підпорядковується  завідувачу та особі, яка її замінює .
  5. У своїй роботі музичний керівник керується законодавством України, постановами і рішеннями КМ і МОН України, органів управління освіти всіх рівнів, органів охорони здоров я, статутом ДНЗ і даною інструкцією.
  6. Музичний керівник працює за графіком роботи, затвердженим керівником.
  7. Функції

До основних напрямів діяльності музичного керівника  належать:

2.1. Складаня планів занять, ранків, концертів, розваг.

2.2. Підготовка та проведення музичних занять, розваг, концертів, святкових ранків.

2.3. Підготовка костюмів та інших святкових атрибутів.

2.4. Проведення індивідуальної роботи з дітьми з метою виявлення їх музичних здібностей та обдарувань.

2.5 . Спільно з вихователями розучування з дітьми пісень, танців, музичних ігор.

2.6 . Консультація батьків з питань музичного виховання дітей..

2.7. Участь у проведенні з дітьми ранкової гімнастики.

2.8  Створює атмосферу спокою, доброзичливого ставлення між дорослими і дітьми.

3.Посадові обов'язки.

Музичний керівник ЗДО  виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Формує у дітей інтерес і любов до музики, співу, танцю.

3.2. Розвиває у дітей музичні здібності з різних видів музичної діяльності.

3.3. Формує у дітей загальну художню, музичну, естетичну культуру,  використовуючи музичні записи.

3.4. Навчає дітей гри на народних і сучасних музичних інструментах.

3.5. Старанно готується до занять.

3.6.Підбирає найбільш ефективні методи та форми навчально – виховної роботи.

3.7 .Дотримується педагогічної етики,  поважає гідність дитини.

3.8 .Бере участь у роботі педради, методичних об'єднаннях міста, району, області.

3.9. Дотримується правил охорони дитинства під час роботи з дітьми, охорони праці на робочому місці.

3.10. Вільно володіє державною мовою.

3.11. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну і виконавську майстерність, загальну культуру.

3.12. Вміє користуватися засобами пожежного гасіння , володіє навиками надання першої медичної допомоги.

3.13. Своєчасно проходить медичний огляд.

3.14. Виконує доручену йому роботу сам і не передоручає її іншим особам за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

4.Права.

Музичний керівник  закладу дошкільної освіти  в межах своєї компетентності  користується:

4.1. Рівністю у трудових правах незалежно від національності , соціального походження, віросповідання, політичних переконань.

4.2. Правом на отримання роботи відповідно документа про освіту.

4.3 Звільнення з роботи за власною ініціативою згідно чинного трудового законодавства.

4.4. Отримувати відповідну зарплату за працю з доплатами і надбавками згідно чинного законодавства.

4.5. На матеріальне забезпечення в разі хвороби, в старості, у разі повної чи часткової втрати працездатності.

4.6. На матеріальну допомогу та винагороду згідно чинного законодавства та Статуту ЗДО.

4.7. Звертатись до суду для захисту своїх трудових прав.

4.8. На щорічну оплачувану відпустку згідно графіка.

4.9. На відпустку по догляду за дитиною віком 3-6 років.

4.10. На відпустку без збереження заробітної плати згідно Закону України «Про відпустки».

4.11.Проходити чергову та позачергову атестацію щодо підтвердження свого фахового рівня, а також отримання певної категорії звання згідно «Положення про атестацію.»

4.12 Раз у 5 років проходити курси підвищення кваліфікації

4.13 Вибирати та бути обраним до представницьких органів влади.

4.14. Отримувати заохочення та нагороди за старанне і зразкове виконання своїх службових обов'язків.

4.15. Працювати за сумісництвом.                                                        

5. Відповідальність.

Музичний керівник  відповідає:

5.1. За невиконання або порушення даної інструкції.

5.2 За порушення Статуту або Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗДО.

5.3 За життя та здоров 'я ввіреної йому групи дітей.

5.4. За порушення техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарних норм і правил.

5.5.За навмисне спричинення матеріальних збитків.

5.6.За невчасне та неякісне виконання посадових обов’язків і невикористання наданих йому прав несе відповідальність у межах передбачених діючим трудовим законодавством..

                                                      

6.Взаємовідносини

Музичний керівник  дошкільного закладу:

6.1. Зобов'язаний вчасно повідомляти керівнику ЗДО про свою хворобу, або іншу причину неявки на роботі.

6.2.  Може змінювати графік роботи лише за погодженням з адміністрацією ДНЗ.

6.3. Може замінити в роботі  вихователя , іншого музичного керівника, помічника вихователя за додаткову оплату згідно чинного законодавства.

6.4 . Може при наявності відповідного наказу управління освіти тимчасово виконувати обов'язки керівника.

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *